• W ostatnim numerze
  • Numer 11-12/2008
W ostatnim numerze Chrześcijanina (11-12/2008):

Od redakcji

Monika Kwiecień

Ciąg dalszy nastąpi

Kazanie

Marian Biernacki

Kobieta z przyszłością

Nasza wiara

Edward Czajko

Zmartwychwstanie i życie wieczne

Najbardziej charakterystyczną cechą wczesnochrześcijańskiego kazania było szczególne podkreślanie prawdy o zmartwychwstaniu. Głosiciele Ewangelii tego okresu byli całkowicie pewni, że Chrystus zmartwychwstał i dlatego we właściwym czasie wierzący w Chrystusa również doświadczą zmartwychwstania. To właśnie odróżniało kaznodziejów chrześcijańskich od innych nauczycieli starożytnego świata.

Misja i ewangelizacja

Marek Wnuk

O mannie, co nie spadła z nieba

Misja i ewangelizacja

Magdalena Czajko

Dwa lata na statku "Doulos"

Gdzie jest Bóg, zawsze są cuda. Czasem są to cuda uzdrowienia, a czasem cuda Jego obecności i bliskości. A to też są cuda, bo wywołują uśmiech na twarzach cierpiących i pokój w ich oczach. Cuda są zawsze, gdzie jest obecność Boża! Tylko czasem my je inaczej pojmujemy.

Misja i ewangelizacja

Elżbieta Ciechanowska-Vaina

Ewa

Tylko żyjąc z Bogiem, człowiek jest naprawdę szczęśliwy i tylko Bóg przez ofiarę swojego Syna jest w stanie wyrwać go z błędnego koła grzechu, dać moc do życia w czystości oraz nadzieję. Po tragicznej stracie dwojga swoich dzieci, Ewa znowu zaszła w ciążę, urodziła Seta i życie na nowo zaczęło się układać. Czyż nie warto zaplanować go tak, by każdego dnia wykonywać wolę Bożą, z Jego pomocą skutecznie opierając się grzechowi?

Misja i ewangelizacja

Horst Krüger

Kobiety w służbie Kościoła

To zadziwiające, ile kobiet jest zaangażowanych w pracę misyjną. Stanowią one ponad 50 lub nawet 60 procent pracowników na polach misyjnych. Niektóre prowadzą duże zbory, są profesorkami teologii i cieszą się społecznym uznaniem. Lecz po powrocie do swojego macierzystego kraju nie budzą większego zainteresowania. Nie mają możliwości, by służyć w taki sposób, jak robiły to przez wiele lat czy dziesięcioleci, pracując na misji.

Misja i ewangelizacja

Monika Brandys

Zachęcona przez braci

Nigdy nie myślałam o tym, żeby zostać liderką jakiejkolwiek ze służb, nie przechodziłam w tym celu szkoleń, nie modliłam się o to. Robiłam z ochotą to, o co mnie w danym czasie proszono, i miałam dużo tak zwanej "inicjatywy". Kiedy poproszono mnie o zajęcie się Misją Studencką "Petra", byłam przekonana, że ktoś się pomylił.

Biblia i teologia

Wojciech Gajewski

O nakrywaniu głów

Chrześcijanin i chrześcijanka składają świadectwo swojej wierności Chrystusowi nie przy pomocy znaków zewnętrznych, ale swoją postawą wobec Boga i bliźniego: "Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie" (J 13,35). Oto nieprzemijający znak chrześcijaństwa!

Paweł Biedziak

Protestant w Izraelu

Dla każdego pobożnego protestanta wędrowanie śladami Jezusa jest poważnym wyzwaniem. Izrael nie jest ziemią, którą można przemierzać bez trudu. Pielgrzym musi się tam zmagać nie tylko z upałem.

Z życia Kościoła

Wydarzenie

30-lecie Zboru w Strzegomiu

Do początku strony