• W ostatnim numerze
  • Numer 11-12/2008
Półka z książkami © "Chrześcijanin", nr 09-10/2008
Drukuj Wyslij adres A A A  

Dyskusja o darach duchowych

Edward Czajko

Wydawnictwo Credo po raz kolejny przygotowało dla czytelników ciekawą, pożyteczną i potrzebną lekturę. Chodzi o polskie tłumaczenie książki, które ukazała się w Stanach Zjednoczonych w 1996 roku pod tytułem Are Miraculous Gifts for Today?, a wydana została przez znane Wydawnictwo Zondervan w Grand Rapids, w stanie Michigan, pod redakcją naukową prof. Wayne'a A. Grudema (zob. "Chrześcijanin" 3-4/2006, s. 10), przy pomocy dra Stanleya N. Gundry'ego z wyżej wspomnianego wydawnictwa.

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, stawiane tu i ówdzie w łonie ewangelikalnego chrześcijaństwa, czy cudowne, nadzwyczajne dary, dary duchowe są aktualne dzisiaj, prof. Wayne A. Grudem zorganizował debatę poświęconą tej kwestii. Wyniki tej debaty w postaci naukowych referatów, a następnie komentarzy do nich, napisanych przez poszczególnych uczestników dyskusji, stanowią treść wzmiankowanej tu książki. W debacie uczestniczyli zwolennicy: teologii ustania darów po okresie apostolskim, stanowiska umiarkowanego, a następnie stanowiska neocharyzmatycznego, pod którym to terminem autor przyczynka i redaktor książki rozumieją wspólnoty tzw. trzeciej fali, związanej głównie z nazwiskiem nieżyjącego już Johna Wimbera, oraz stanowiska zielonoświątkowo-charyzmatycznego. I tu uwaga krytyczna. Wydaje się, że termin "teologia" jest zbyt wielkim słowem, by nim określać pogląd czy teorię o ustaniu darów po okresie chrześcijaństwa apostolskiego.

Stanowisko zwolenników teorii ustania darów przedstawił prof. Richard B. Gaffin, profesor teologii systematycznej w Westminster Theological Seminary w Filadelfii, który jest duchownym prezbiteriańskim w Orthodox Presbyterian Church.

Stanowisko umiarkowane zaprezentował prof. Robert L. Saucy, profesor teologii systematycznej w Talbot School of Theology, w Kalifornii. Autorem ujęcia neocharyzmatycznego jest dr C. Samuel Storms, rektor Grace Training Center, szkoły biblijnej powiązanej ze wspólnotą tzw. trzeciej fali pod nazwą Metro Vineyard Fellowship w Kansas City. Z kolei dr Douglas A. Oss, profesor hermeneutyki i teologii Nowego Testamentu oraz dziekan wydziału biblistyki i teologii w Central Bible College w Springfield, w stanie Missouri (uczelni należącej do zielonoświątkowych Assemblies of God, czyli Zborów Bożych, z którymi od lat współpracuje Kościół Zielonoświątkowy w Polsce) zaprezentował stanowisko zielonoświątkowe.

Nie sposób w tym krótkim tekście przedstawić dokładnie poglądy prezentowane w tej książce na temat darów duchowych. Zachęcamy czytelników do wnikliwej lektury i samodzielnego zapoznania się z poszczególnymi teoriami odnośnie do darów duchowych i ich miejsca we współczesnym Kościele. Wydaje się, że duchowni i inni pracownicy Kościołów ewangelikalnych, w tym również zielonoświątkowych, powinni potraktować tę pozycję wydawniczą jako lekturę obowiązkową. Sądzę też, że może ona zainteresować również innych chrześcijan w naszym kraju.

W dłuższej przedmowie Wayne A. Grudem pisze m.in.: "Mamy świadomość, że książka ta może stać się punktem wyjścia dla wielu dalszych dyskusji między chrześcijanami, którzy odmiennie zapatrują się na omawiane w niej zagadnienia. Żywimy nadzieję, że błogosławieństwo, jakim Bóg bezsprzecznie obdarzył nas w trakcie naszej dwudniowej konferencji, kiedy to przez siedemnaście godzin mogliśmy swobodnie wyrażać swoje zdanie, nie tracąc przy tym ani razu panowania nad sobą ani nie uciekając się do osobistych ataków, lecz cały czas pilnie dążąc do pogłębienia naszej znajomości Pisma Świętego, spocznie również na wszystkich innych dyskusjach, które wywoła lektura tych opracowań".

Polskie wydanie książki ukazało się w niezłym przekładzie Macieja Wilkosza, który - jak się wydaje - postanowił specjalizować się w tłumaczeniu zielonoświątkowo-charyzmatycznej literatury naukowej. W jego bowiem przekładzie ukazała się też praca autorstwa Vinsona Synana (z krajowymi dodatkami) pt. "Historia ruchu zielonoświątkowego i odnowy charyzmatycznej. Stulecie Ducha Świętego 1901-2001" (Instytut Wydawniczy Compassion, Kraków-Szczecin 2006)1.

Na koniec warto nadmienić, że wkład w to wydawnicze przedsięwzięcie - polskie wydanie debaty czterech ewangelikalnych teologów na temat darów duchowych - wnieśli ludzie z naszego czasopisma. Polskie wydanie książki ukazało się bowiem pod redakcją Moniki Kwiecień, a niżej podpisany jest autorem wstępu.

Edward Czajko

Przypisy:

  1. 1 Zob. Monika Kwiecień, Oblicza pentekostalizmu, "Chrześcijanin" 5-6/2007, s. 23.

Stanley N. Gundry i Wayne A. Grudem (red.), Dary Ducha we współczesnym Kościele. Cztery stanowiska, seria "Debaty", tłum. Maciej Wilkosz, Wydawnictwo Credo, Katowice 2008, s. 416.

Artykuł jest własnością redakcji Miesięcznika "Chrześcijanin".
Przedruk dla celów komercyjnych możliwy jest po uzyskaniu zgody redakcji oraz podaniu źródła.
Do początku strony