• W ostatnim numerze
  • Numer 11-12/2008
- © "Chrześcijanin", nr 09-10/2008
Drukuj Wyslij adres A A A  

Naczelna Rada Kościoła

Prezydium Naczelnej Rady Kościoła

Bp Marek Kamiński

Prezbiter naczelny. W poprzedniej kadencji był zastępcą prezbitera naczelnego. Ma 47 lat.

Nawrócił się i został ochrzczony w 1979 r., w Słupsku; ordynowany na prezbitera w 1996 r. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Od początku służby Kościele związany ze zborem w Koszalinie, gdzie został ordynowany na diakona (1989), a w następnym roku objął urząd pastora. Kaznodzieja i wykładowca na ogólnopolskich zlotach młodzieży, kongresach i konferencjach kościelnych. Przewodniczący cyklicznych konferencji "Braterstwo ponad granicami" - inicjatywy krzewiącej współpracę między Kościołami zielonoświątkowymi z Europy Wschodniej i Zachodniej. Rodzina: żona Ewa, synowie Beniamin i Noe.

Prezb. Leszek Mocha

Zastępca prezbitera naczelnego. Dotychczas był prezbiterem okręgowym Okręgu Południowego. W NRK odpowiada za misję i ewangelizację. Ma 48 lat.

Nawrócił się w 1982 r., ochrzczony w 1983 r., ordynowany na prezbitera w 1988 r. Jest pastorem zboru "Oaza miłości" w Jastrzębiu Zdroju. W latach 1987-2000 był dyrektorem Misji Krajowej. Jest absolwentem The International Bible Training Institute w Burgess Hill, w Anglii. Usługuje na ewangelizacjach w kraju i za granicą, a także na kongresach i zlotach młodzieży. Jest wykładowcą Krakowskiego Seminarium Biblijnego oraz Seminarium Teologicznego w Ustroniu. Rodzina: żona Małgorzata, córki Kamila i Olivia.

Prezb. Piotr Nowak

Zastępca prezbitera naczelnego. W minionej kadencji był członkiem Prezydium. W NRK odpowiada za nauczanie. Ma 46 lat.

Nawrócił się i został ochrzczony w 1983 r., w Świnoujściu; ordynowany na prezbitera w 1988 r. Jest absolwentem ChAT, odbył studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, ukończył Szkołę Poradnictwa Rodzinnego. Od 1988 r. jest pastorem zboru w Skawinie. W latach 1993-2004 był dyrektorem Krakowskiego Seminarium Biblijnego, a w latach 2001-2006 Misji "Chrześcijańska Rodzina". Od 2005 r. jest rektorem Warszawskiego Seminarium Teologicznego. Rodzina: żona Stanisława, syn Tymoteusz.

Prezb. Tomasz Ropiejko

Zastępca prezbitera naczelnego (II kadencja). W NRK odpowiada za duszpasterstwo. Ma 42 lata.

Nawrócił się w 1984 r. Ochrzczony w 1985 r., ordynowany na diakona w 1991 r., na prezbitera w 1999 r. Jego macierzystą społecznością jest zbór w Gdańsku, przy ul. Menonitów, gdzie był liderem, a potem II pastorem. W 2005 r. przejął opiekę nad zborem jako pastor. W latach 1997-2000 prowadził Okręgową Szkołę Misyjną. Jest absolwentem Warszawskiego Seminarium Teologicznego oraz Mattersey Hall Graduate School (Bangor University). Rodzina: żona Nancy, dzieci: Mateusz i Anita.

Prezb. Marek Kozłowski

Członek Prezydium. Wybrany jednocześnie przez Okręg Pomorski na prezbitera okręgowego (III kadencja). Ma 51 lat.

Ochrzczony w czerwcu 1976 r., ordynowany na prezbitera w 2000 r. Był pastorem zboru w Kościerzynie i dyrektorem kościelnego Ośrodka Rekolekcyjnego "Patmos" w Wielu, gdzie przez wiele lat odbywały się zloty młodzieży. Wieloletni lider młodzieży w Bydgoszczy oraz dyrektor Duszpasterstwa Młodzieży do 2005 r. Ukończył Zaoczne Seminarium Teologiczne w Ustroniu. Jest pastorem zboru w Toruniu. Rodzina: żona Mariola, dzieci: Alina, Danuta, Krzysztof, Tymoteusz, Daniel, Marcin i Tomasz; dwie wnuczki.

Prezb. Arkadiusz Kuczyński

Członek Prezydium NRK (II kadencja). Ma 42 lata.

Nawrócił się w 1984 r. Chrzest przyjął w 1985 r. Po ukończeniu Warszawskiego Seminarium Teologicznego odbył roczne studia w Center for Ministry Training w USA. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Ordynowany na diakona w 1992 r., na prezbitera w 2000 r. Od początku służby w Kościele pracuje w Zborze Stołecznym, od 2001 r. jest jego pastorem. Rodzina: żona Bogna, dzieci: Monika i Szymon oraz Piotr Loc Hoang Ngoc.

Prezb. Marek Tomczyński

Członek Prezydium NRK. Ma 49 lat.

Nawrócił się w 1982, w 1983 r. przeżył chrzest Duchem Świętym i przyjął chrzest wiary w zborze w Bydgoszczy. W latach 1984-1988 był kaznodzieją w Inowrocławiu. W roku 1988 został ordynowany na diakona i powołany na pastora zboru w Janowicach Wielkich, gdzie służył do 2008 r. Tam też stworzył i do 2005 r. prowadził Ośrodek Misji "Nowa Nadzieja". W latach 1993-2001 był dyrektorem Misji "Nowa Nadzieja", w latach 2001-2003 kierował Misją Krajową. Od 2008 r. jest pastorem w Legnicy. Rodzina: żona Ewa, dzieci: Bartłomiej, Anna i Marek; dwie wnuczki.

Prezbiterzy okręgowi

OKRĘG CENTRALNY - prezb. Kazimierz Sosulski

W poprzedniej kadencji był doradcą prezbitera naczelnego i przewodniczącym komisji prawa wewnętrznego. Ma 65 lat.

Nawrócił się w wieku osiemnastu lat, rok później przyjął chrzest wiary. W czasie studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1962-1966) doświadczył chrztu w Duchu Świętym i zaczął udzielać się w pracy młodzieżowej i katechetycznej oraz usługiwać jako kaznodzieja. Po studiach terminował u boku swego ojca, Władysława, pastora w Krakowie. W 1976 r. został ordynowany na prezbitera i wprowadzony w urząd pastora krakowskiego Zboru "Betlejem". W 1981 r. powołano go do Rady Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego z ramienia Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Został prezbiterem opiekującym się zborami tego ugrupowania, należącymi do okręgu południowego.

Na konstytucyjnym synodzie Kościoła Zielonoświątkowego w 1987 r. powołano go na zastępcę prezbitera naczelnego, odpowiedzialnego za duszpasterstwo i nauczanie. W latach 1996-2000 był prezbiterem okręgowym Okręgu Wschodniego, w latach 2001-2004 - Okręgu Centralnego. Redaktor naczelny miesięcznika "Chrześcijanin" w latach 1992-2001. Jest pastorem zboru w Pruszkowie, w latach 2003-2007 był pastorem I zboru w Łodzi. Rodzina: żona Ludmiła, dwie córki: Ewa i Joanna, troje wnucząt.

OKRĘG POŁUDNIOWY - prezb. Michał Hydzik

W minionej kadencji był doradcą Biskupa. Ma 64 lata.

Nawrócił się w 1964 roku w Brzeżawie. W 1965 r. przeżył chrzest Duchem Świętym i przyjął chrzest wiary. W latach 1966-1976 jako członek zboru w Wapienicy k. Bielska-Białej był liderem młodzieży, ewangelistą oraz okręgowym liderem młodzieży. Ordynowany na prezbitera w 1979 r. W latach 1976-1987 pastor zboru w Ustroniu, od 1985 r. prezbiter okręgu. W latach 1987-2000 prezbiter naczelny. Od roku 2000 jest pastorem zboru w Bielsku-Białej, od 2005 także w Ustroniu. Rodzina: żona Tatiana, dzieci: Małgorzata, Dorota i Daniel; troje wnucząt.

OKRĘG ZACHODNI - prezb. Piotr Cieślar (III kadencja)

Ma 54 lata. Nawrócił się w wieku 15 lat; ochrzczony w 1968 r., ordynowany na prezbitera w 1990 r. w Opolu. W latach 1977-1980 lider młodzieżowy w Wiśle Malince, od 1980 r. w Opolu jako zastępca pastora oraz pastor zboru "Charyzma" (1989-1996). Od 1990 r. jest dyrektorem Centrum Telewizyjnego "Charyzma". W latach 1976-1977 był słuchaczem Chelston Bible College w Anglii. Rodzina: żona Krystyna, dzieci: Barbara, Tomasz i Oliwer.

OKRĘG ZACHODNIO-WIELKOPOLSKI - prezb. Piotr Kaczmarczyk

Ma 37 lat. Nawrócił się w roku 1982 na obozie w Ognicy. W roku 1983 po modlitwie Chestera Gretza został ochrzczony Duchem Świętym. W 1987 r. przeżył duchowe przebudzenie i powołanie do służby kaznodziejskiej. Ochrzczony w 1987 r. w Szczecinie, od września 1996 r. pełnił obowiązki pastora w Gryfinie. 17 maja 1998 r. został ordynowany na diakona i wprowadzony w urząd pastora zboru w Gryfinie. 11 września 2008 r. powołany na prezbitera. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Jako stypendysta rządu francuskiego odbył roczne studia uzupełniające na wydziale teologii protestanckiej Uniwersytetu w Strasburgu. Rodzina: żona Elżbieta, dzieci Filip i Julia.

OKRĘG POMORSKI - prezb. Marek Kozłowski

- zob. Prezydium NRK

OKRĘG PÓŁNOCNY - prezb. Wojciech Trybek

Ma 43 lata. Nawrócił się w 1988 roku, w trudnych okolicznościach życiowych po śmierci żony. Chrzest wiary przyjął w 1989 r. ordynowany na diakona w 1994 r., na prezbitera w 2004 r. Zaraz po nawróceniu zaczął głosić Ewangelię w Giżycku, gdzie w 1990 r. powstał zbór. Od początku jest jego pastorem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, był dwukrotnie członkiem komisji prawa wewnętrznego. Rodzina: żona Danuta, syn Oktawian.

OKRĘG WSCHODNI - prezb. Władysław Wigłasz (III kadencja)

Ma 47 lat. Nawrócił się w wieku 14 lat; ochrzczony w 1975 r., ordynowany na prezbitera w 2000 r., w Zamościu. Wyrastał w zborze Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Woli Piotrowej, gdzie od 1982 r. był kaznodzieją, liderem młodzieży i międzyzborowego zespołu muzycznego. W latach 1990-1992 kaznodzieja i starszy zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Jarosławiu. W 1992 r. rozpoczął z żoną pracę misyjną w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim. Od 1993 r. jest pastorem zamojskiego zboru. Ukończył Korespondencyjny Kurs Biblijny w Cieszynie i The International Bible Training Institute w Burgess Hill, w Anglii. Rodzina: żona Lidia, dzieci: Samuel, Aneta i Martyna.

Artykuł jest własnością redakcji Miesięcznika "Chrześcijanin".
Przedruk dla celów komercyjnych możliwy jest po uzyskaniu zgody redakcji oraz podaniu źródła.
Do początku strony