• W ostatnim numerze
  • Numer 11-12/2008
Prezentujemy Okręgi Kościelne © "Chrześcijanin", nr 03-04/1993
Drukuj Wyslij adres A A A  

Okręg Warmińsko-Mazurski

Kolejny okręg kościelny jaki chcemy przybliżyć naszym Czytelnikom tworzą zbory Kościoła Zielonoświątkowego położone w województwach: olsztyńskiem, suwalskiem, łomżyńskiem i ostrołęckiem. Są to zbory: Biskupiec (25), Giżycko (26), Gołdap (91), Iława (37), Kętrzyn (110), Łomża (45), Mikołajki (31), Mrągowo (84), Nidzica (31), Olsztyn "Betel" (40), Olsztyn "Patmos" (106) i Szczytno (90).

Okręg Warmińsko - Mazurski w dniach 19-28 lutego br. odwiedził Prezbiter Naczelny Kościoła Zielonoświątkowego, Michał Hydzik. Oto przekazane nam przez niego informacje.

Zbór w Nidzicy jest nowo powstałym zborem, tymczasowo zgromadzającym się w dzierżawionej sali w Zamku Nidzickim. Ta społeczność potrzebuje modlitwy i pomocy. Chodzi przede wszystkim o jakiegoś pomocnika dla pastora, który nie tylko, że pracuje zawodowo w terenie, ale także dojeżdża aż z Olsztyna. Poza tym jest jedynym usługującym w tym zborze oraz prowadzącym uwielbianie. Jego nieobecność stwarza wiele problemów.

Zbór w Iławie przez dwa lata nie posiadał pastora, a był jedynie sporadycznie odwiedzany przez usługujących spoza zboru. Na spotkaniu członków zboru zaproponowano powołanie p.o. pastora z grona miejscowych braci. Jednomyślną akceptację uzyskał brat Jerzy Maternicki. Społeczność w Iławie jest pełna zapału ewangelizacyjnego i modli się gorliwie o mieszkańców miasta.

W Olsztynie 21 lutego, miała miejsce uroczystość ordynacji pastora zboru "Patmos" na prezbitera. O Boże błogosławieństwo dla brata Włodzimierza Kobusa modlili się Prezbiter Naczelny, Prezbiter Okręgowy i starsi zboru. Zbór "Patmos" jest jednym z bardziej ewangelizacyjnych zborów na Warmii. Dzięki jego pracy powstał zbór w Biskupcu, a także ma on swój udział w pracy duchowej w Iławie. Obecnie zaś prowadzone są ważne działania ewangelizacyjne w celu stworzenia zboru w Morągu. Wynajęta została już dość duża sala na nabożeństwa oraz uruchomiono punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych.

Życzeniem zboru jest usamodzielnienie tej Stacji Misyjnej najpóźniej w pierwszym półroczu. Pracą w Morągu opiekuje się brat Andrzej Różański. Nadto, zbór "Patmos" prowadzi pracę w Zakładzie Karnym oraz śchronisku dla bezdomnych. W niedzielny wieczór 21 lutego odbyło się wprowadzenie w urząd pastora - diakona Piotra Tatara w zborze w Biskupcu. Społeczność zborowa w Biskupcu w ostatnim okresie przeżywa ożywienie duchowe, pojawiło się w zborze kilka nowych osób, które nawróciły się i już zostały ochrzczone. Poza tym, po okresie zgromadzeń w Domu Kultury, zbór wydzierżawił w centrum miasta pomieszczenia, zaadaptował je i to umożliwiło planową, regularną pracę.

W Mrągowie pastorem jest brat Franciszek Białochleb. Zbór ten, ze względu na brak własnego lokalu dzierżawi jedyne w tym mieście kino znajdujące się w centrum miasta. Jest to kolejny misyjny zbór, prowadzący rozszerzoną działalność ewangelizacyjną nie tylko w Mrągowie, ale i w Starych Juchach oraz w Kwidzynie poprzez swoich studentów z Warszawskiego Seminarium Teologicznego.

Zbór w Mikołajkach również ma pastora, który dojeżdża z odległego o 60 km. Szczytna, co nie jest najlepszym rozwiązaniem. Chwilowo brak jednak innych możliwości. Zbór wynajmuje na nabożeństwa salę w miejscowym Domu Kultury.

Giźycko jest to jeden z najmłodszych zborów, ale także pełen zapału do głoszenia Ewangelii. Już zresztą w przeszłości organizował koncerty w miejscowym Domu Kultury. Od lokalnych władz otrzymał lokal w suterenie, który po remoncie służy jako miejsce zgromadzeń. Już dziś jednak trzeba rozpocząć starania o inne, obszerniejsze pomieszczenie.

W Łomży, w wynajmowanym przez zbór lokalu spotkaliśmy się na wieczornym nabożeństwie ze zborem oraz z grupą członków tegoż zboru dojeżdżającą z Ostrołęki. Jest nadzieja, że i w Ostrołęce niebawem powstanie zbór. Czynimy starania, aby oddelegować do tego miasta jednego z tegorocznych absolwentów W.S.T.

Szczytno - dokończono budowy Domu Zborowego, w którym zamieszkał pastor Majewski dojeżdżający przez wiele lat z Olsztyna. Są tam też pokoje 1-2 osobowe z możliwością wynajęcia na okres wczasów, urlopu. Zbór w Szczytnie przyczynił się do powstania zboru w Mikołajkach i Nidzicy oraz opiekuje się Stacją Misyjną w Augustowie, gdzie pracuje absolwent W.S.T. brat Wojciech Hamerlinski. Zborownicy modlą się, aby i w tej miejscowości powstał w krótkim czasie zbór.

Kętrzyn - przebudzenie wśród młodych ludzi. W ostatnim czasie spora ich grupa zaczęła uczęszczać do zboru i dość prężnie pracować. Zewsząd spotykają się z opozycją, czasem dość zdecydowaną. Nawet na lekcjach szkolnych prowadzona jest oszczercza kampania przeciwko zborowi. Ale wsparciem są dla nich słowam Pana Jezusa: "Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim" Łk 14,27.

Gołdap - ewangelizacyjny i dynamiczny zbór, prowadzi pracę misyjną w Suwałkach, Ełku i Zambrowie.


Prezbiterem Okręgowym jest Władysław Plewiński, pastor w Kętrzynie. Pięć lat temu był to najmniejszy liczebnie okręg z trzema jedynie zborami. Teraz jest ich dwanaście. Pod względem przyrostu z miejsca ostatniego wysunął się na pierwsze. Jest to łaska Boża, za którą winniśmy Bogu wdzięczność.

opr.red.

Artykuł jest własnością redakcji Miesięcznika "Chrześcijanin".
Przedruk dla celów komercyjnych możliwy jest po uzyskaniu zgody redakcji oraz podaniu źródła.
Do początku strony