• W ostatnim numerze
  • Numer 11-12/2008
Rocznik:
Nr 01-02/2008 styczeń-luty (672-673)
  • Chwila łaski • Monika Kwiecień
  • Barnaba, Syn pocieszenia • Mieczysław Czajko
  • Doświadczanie Ducha Świętego • Edward Czajko
  • Pierwociny błędów • Wojciech Gajewski
  • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne • Agata Swędzioł
  • Teen Challenge Polska • Zbigniew Urbaniak
  • Jestem szczęśliwą, trzeźwą mamą • oprac. red.
  • ABC modlitwy • Eugeniusz Gradek
  • Mieszkaj w Chrystusie, a twoje modlitwy będą pełne mocy • Andrew Murray
  • Modlitwa, na którą Bóg odpowiada (Część I) • Eberhardt Arnold
  • O niebie, z nutą prowokacji • Monika Kwiecień
  • Muzułmanie wybierają Chrystusa • oprac. red.
  • Pastor Chester Gretz - Człowiek cudownej Bożej łaski • oprac. red.
Nr 03-04/2008 marzec-kwiecień (674-675)
  • Czy jestem stróżem brata mego? • Monika Kwiecień
  • Potrójne zwycięstwo Jezusa Chrystusa • Waldemar Lisieski
  • Dary Ducha Świętego • Edward Czajko
  • Przywództwo apostołów • Wojciech Gajewski
  • John R. Mott i ewangelizacja jako znak czasu • Edward Czajko
  • Modlitwa, na którą Bóg odpowiada (Część II) • Eberhardt Arnold
  • Konferencja kapelanów Misji Więziennej • Andrzej Kwaśny
  • Misja, która wciąga • Anna Snopek
  • Zbór "Charisma" w Krotoszynie • Michał Dzielicki
  • ProChrist • Robert Kostrzyński
Nr 05-06/2008 maj-czerwiec (676-677)
Nr 07-08/2008 lipiec-sierpień (678-679)
  • Jedenaste przykazanie • Monika Kwiecień
  • Co daje chodzenie w światłości? • Marian Biernacki
  • Obrazy i cechy Kościoła • Edward Czajko
  • Początki trójstopniowej hierarchii • Wojciech Gajewski
  • Kościół w ubraniu roboczym • Piotr Karaś
  • Czytanie Biblii z modlitwą • Mieczysław Kwiecień
  • Czytajmy z pasją i mądrze • oprac. red.
  • Poskromiony przez Jezusa • Elżbieta Ciechanowska-Vaina
  • Konferencja "List do Filomena" III • Elżbieta Ciechanowska-Vaina
  • "Kościół w świecie, świat w Kościele" • Leszek Czerwiński
  • Osiemdziesięciolecie Zboru zielonoświątkowego w Hajnówce • Irena Martyniuk
  • Prezb. Grzegorz Ilczuk • oprac. red.
Nr 09-10/2008 wrzesień-październik (680-681)
  • Bóg się nie wstydzi • Monika Kwiecień
  • Stały i ufny do końca • David Wilkerson
  • Cenny dar dla Kościoła
    Synod Kościoła Zielonoświątkowego • Krzysztof Matuszewski
  • Nabożeństwo inauguracyjne • Monika Kwiecień
  • Chcę widzieć przebudzenie w sercach ludzi
    Rozmowa z bpem Markiem Kamińskim, nowym prezbiterem naczelnym Kościoła Zielonoświątkowego • oprac. red.
  • Wystąpienie programowe prezb. Marka Kamińskiego, kandydata na prezbitera naczelnego • oprac. red.
  • Naczelna Rada Kościoła • oprac. red.
  • Nauka o Trójcy Świętej • Edward Czajko
  • Łódź zielonoświątkowa
    85 lat historii • Piotr Karaś
  • Dyskusja o darach Ducha Świętego • Edward Czajko
  • "Made in China" • Weronika Zakrzewska
  • Niech moc będzie z tobą! • Ewelina Bator
  • Konferencja "Zdobywcy 2008" oczami pastora • Michał Hałas
Nr 11-12/2008 listopad-grudzień (682-683)
  • Ciąg dalszy nastąpi • Monika Kwiecień
  • Kobieta z przyszłością • Marian Biernacki
  • Zmartwychwstanie i życie wieczne • Edward Czajko
  • O mannie, co nie spadła z nieba • Marek Wnuk
  • Dwa lata na statku "Doulos" • Magdalena Czajko
  • Ewa • Elżbieta Ciechanowska-Vaina
  • Kobiety w służbie Kościoła • Horst Krüger
  • Zachęcona przez braci • Monika Brandys
  • O nakrywaniu głów • Wojciech Gajewski
  • Protestant w Izraelu • Paweł Biedziak
  • 30-lecie Zboru w Strzegomiu • oprac. red.