• W ostatnim numerze
 • Numer 11-12/2008
Rocznik:
Nr 01-02/2008 styczeń-luty (672-673)
 • Chwila łaski • Monika Kwiecień
 • Barnaba, Syn pocieszenia • Mieczysław Czajko
 • Doświadczanie Ducha Świętego • Edward Czajko
 • Pierwociny błędów • Wojciech Gajewski
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne • Agata Swędzioł
 • Teen Challenge Polska • Zbigniew Urbaniak
 • Jestem szczęśliwą, trzeźwą mamą • oprac. red.
 • ABC modlitwy • Eugeniusz Gradek
 • Mieszkaj w Chrystusie, a twoje modlitwy będą pełne mocy • Andrew Murray
 • Modlitwa, na którą Bóg odpowiada (Część I) • Eberhardt Arnold
 • O niebie, z nutą prowokacji • Monika Kwiecień
 • Muzułmanie wybierają Chrystusa • oprac. red.
 • Pastor Chester Gretz - Człowiek cudownej Bożej łaski • oprac. red.
Nr 03-04/2008 marzec-kwiecień (674-675)
 • Czy jestem stróżem brata mego? • Monika Kwiecień
 • Potrójne zwycięstwo Jezusa Chrystusa • Waldemar Lisieski
 • Dary Ducha Świętego • Edward Czajko
 • Przywództwo apostołów • Wojciech Gajewski
 • John R. Mott i ewangelizacja jako znak czasu • Edward Czajko
 • Modlitwa, na którą Bóg odpowiada (Część II) • Eberhardt Arnold
 • Konferencja kapelanów Misji Więziennej • Andrzej Kwaśny
 • Misja, która wciąga • Anna Snopek
 • Zbór "Charisma" w Krotoszynie • Michał Dzielicki
 • ProChrist • Robert Kostrzyński
Nr 05-06/2008 maj-czerwiec (676-677)
Nr 07-08/2008 lipiec-sierpień (678-679)
 • Jedenaste przykazanie • Monika Kwiecień
 • Co daje chodzenie w światłości? • Marian Biernacki
 • Obrazy i cechy Kościoła • Edward Czajko
 • Początki trójstopniowej hierarchii • Wojciech Gajewski
 • Kościół w ubraniu roboczym • Piotr Karaś
 • Czytanie Biblii z modlitwą • Mieczysław Kwiecień
 • Czytajmy z pasją i mądrze • oprac. red.
 • Poskromiony przez Jezusa • Elżbieta Ciechanowska-Vaina
 • Konferencja "List do Filomena" III • Elżbieta Ciechanowska-Vaina
 • "Kościół w świecie, świat w Kościele" • Leszek Czerwiński
 • Osiemdziesięciolecie Zboru zielonoświątkowego w Hajnówce • Irena Martyniuk
 • Prezb. Grzegorz Ilczuk • oprac. red.
Nr 09-10/2008 wrzesień-październik (680-681)
 • Bóg się nie wstydzi • Monika Kwiecień
 • Stały i ufny do końca • David Wilkerson
 • Cenny dar dla Kościoła
  Synod Kościoła Zielonoświątkowego • Krzysztof Matuszewski
 • Nabożeństwo inauguracyjne • Monika Kwiecień
 • Chcę widzieć przebudzenie w sercach ludzi
  Rozmowa z bpem Markiem Kamińskim, nowym prezbiterem naczelnym Kościoła Zielonoświątkowego • oprac. red.
 • Wystąpienie programowe prezb. Marka Kamińskiego, kandydata na prezbitera naczelnego • oprac. red.
 • Naczelna Rada Kościoła • oprac. red.
 • Nauka o Trójcy Świętej • Edward Czajko
 • Łódź zielonoświątkowa
  85 lat historii • Piotr Karaś
 • Dyskusja o darach Ducha Świętego • Edward Czajko
 • "Made in China" • Weronika Zakrzewska
 • Niech moc będzie z tobą! • Ewelina Bator
 • Konferencja "Zdobywcy 2008" oczami pastora • Michał Hałas
Nr 11-12/2008 listopad-grudzień (682-683)
 • Ciąg dalszy nastąpi • Monika Kwiecień
 • Kobieta z przyszłością • Marian Biernacki
 • Zmartwychwstanie i życie wieczne • Edward Czajko
 • O mannie, co nie spadła z nieba • Marek Wnuk
 • Dwa lata na statku "Doulos" • Magdalena Czajko
 • Ewa • Elżbieta Ciechanowska-Vaina
 • Kobiety w służbie Kościoła • Horst Krüger
 • Zachęcona przez braci • Monika Brandys
 • O nakrywaniu głów • Wojciech Gajewski
 • Protestant w Izraelu • Paweł Biedziak
 • 30-lecie Zboru w Strzegomiu • oprac. red.