• W ostatnim numerze
  • Numer 11-12/2008
Wiadomości z Kościoła © "Chrześcijanin", nr 03-04/2001
Drukuj Wyslij adres A A A  

Nasz nowy przełożony

Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie (1Tm 3,1).

W niedzielę 11 marca br. w ramach nabożeństwa porannego Zboru Stołecznego w Warszawie, mającego tę samą siedzibę co i Naczelna Rada Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce - przy ul. Siennej 68/70 - odbyła się podniosła uroczystość ordynacji prezbitera naczelnego Mieczysława Czajko na biskupa - zgodnie z postanowieniem Synodu Kościoła z października 2000 r.

Nabożeństwo prowadził miejscowy pastor - prezb. Edward Czajko. Po części wstępnej nabożeństwa (pieśni uwielbienia, pierwsza lekcja Pisma Świętego, modlitwy, uwielbienie Boga darami ze swego mienia) okolicznościowe kazanie wygłosił bp Sergiusz Chomicz, biskup naczelny bratniego Kościoła w Republice Białoruś, pełniący aktualnie również funkcję przewodniczącego Rady Kościołów Zielonoświątkowych na terenie całej Wspólnoty Niepodległych Państw. Podstawą kazania było Słowo z Iz 22,20-24. Kazanie z języka rosyjskiego tłumaczył pastor Anatol Pawluczuk (Bielsk Podlaski). Główną posługę poświęcenia nowego biskupa przez Słowo Boże (Dz 20,28; 1Tm 3,1; 1P 5,2-4) i modlitwę sprawował bp Sergiusz Chomicz. Jego asystentami byli: prezb. Mieczysław Suski (Kraków), który przed laty ochrzcił , chrztem wiary, nowo ordynowanego oraz prezb. Tadeusz Gaweł (Warszawa), który był jego pierwszym duszpasterzem we Wrocławiu, i u którego kiedyś nowo ordynowany terminował posługę kaznodziejską i duszpasterską.

W następnej części nabożeństwa odbyła się Wieczerza Pańska. Przewodniczył jej nowo wyświęcony biskup. Asystowali mu przyjezdni prezbiterzy: Marian Suski, Włodzimierz Rudnicki, Stefan Archutowski oraz prezb. Arkadiusz Kuczyński z miejscowego Zboru. Podczas roznoszenia chleba i wina uczestnicy nabożeństwa wraz ze zborowym zespołem wokalno-instrumentalnym sprawowali służbę dziękczynienia: pieśniami i modlitwami.

Edward Czajko

Mieczysław Czajko, biskup, ur. 20 lutego 1946 r. w Brześciu nad Bugiem. Żonaty (Danuta), dwie córki (Magdalena i Małgorzata) i syn Szczepan. W latach 1965-1970 studia na Uniwersytecie Wrocławskim zakończone magisterium z teorii literatury. Od 1971 roku przez 10 lat pracownik naukowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie (późniejszy Uniwersytet Szczeciński), wykładowca przedmiotów teoretycznych. W latach 1974-1977 studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 1974 roku przez 9 lat prezes Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Wychowany w rodzinie wierzącej. Ojciec Władysław był pastorem zboru w Zofiowie i Bukowcu (obecna siedziba: Trzcianka Lubuska). Świadomy chrześcijanin od 1966 roku. Chrzest wiary przyjął 3 lipca 1966 roku we Wrocławiu (chrzcił prezb. Mieczysław Suski), tam też 5 marca 1967 roku przeżył chrzest w Duchu Świętym. Od tego momentu w służbie publicznego zwiastowania Słowa Bożego. Najpierw w zborze "Na Miłej" we Wrocławiu pod kierunkiem prezb. Tadeusza Gawła (już w styczniu 1968 roku. członek Rady Starszych), a potem w zborze "Betania" w Szczecinie pod opieką duszpasterską prezb. Aleksandra Rapanowicza. Podczas trzyletniego pobytu w Warszawie sporadycznie usługiwał w II Zborze Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego (dzisiaj "Chrześcijańska Społeczność" Kościoła Zborów Chrystusowych) i w III zborze (dzisiaj Zbór Stołeczny naszego Kościoła). 27 września 1981 roku w zborze "Betania" w Szczecinie ordynowany na prezbitera przez prezbiterów Edwarda Czajko, Tadeusza Gawła, Konstantego Sacewicza (ówczesnego zwierzchnika ZKE), Aleksandra Rapanowicza i Sergiusza Waszkiewicza.

Od 1 stycznia 1982 roku w redakcji miesięcznika "Chrześcijanin", przez 6 lat redaktor naczelny, później członek Rady programowej. Od 31 stycznia 1982 roku pastor zboru "Betania" w Szczecinie. Przez dwie kadencje (1981-1987) członek Rady Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego.

Od 1985 roku zaangażowany w przygotowanie studia radiowego IBRA RADIO w Szczecinie, a następnie kierował pracami redakcji "Słowo Ewangelii", która emitowała religijne audycje radiowe od 3 października 1988 roku (misja ta zakończyła się po 8 latach).

Działacz ekumeniczny. W latach 1982-1987 przewodniczący Regionalnego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej w Szczecinie.

Z chwilą ponownego usamodzielnienia się Kościoła Zielonoświątkowego w jego ścisłym kierownictwie. W latach 1987-1992 zastępca Prezbitera Naczelnego, w następnej kadencji członek Prezydium Naczelnej Rady Kościoła, a także prezbiter okręgowy Okręgu Pomorsko-Wielkopolskiego. W latach 1996-2000 ponownie zastępca Prezbitera Naczelnego.

Wykładowca kościelnego Warszawskiego Seminarium Teologicznego, członek Walnego Zgromadzenia Aliansu Ewangelicznego w Polsce.

12 października 2000 roku powołany przez Synod Kościoła na Prezbitera Naczelnego Kościoła z jednoczesnym nadaniem tytułu biskupa. Ordynowany na biskupa 11 marca 2001 roku w Zborze Stołecznym w Warszawie przez bpa Sergiusz Chomicza, biskupa naczelnego bratniego Kościoła na Białorusi, pełniącego też aktualnie funkcję przewodniczącego Rady Kościołów Zielonoświątkowych na terenie całej Wspólnoty Niepodległych Państw, oraz prezb. Mieczysława Suskiego (swego chrzciciela) i prezb. Tadeusza Gawła (swego pierwszego pastora).

Ordynacje w okręgu wschodnim

Białystok

W niedzielę 5.11.2000 r. odbyła się ordynacja na prezbitera pastora miejscowego zboru, diak. Stefana Filipowicza.

Lublin

W niedzielę 12.11.2000 r. w miejscowym zborze odbyły się ordynacje na prezbiterów: diak. Mariusza Gościły, pastora zboru Agape w Lubartowie i diak. Czesława Haby, pastora zboru w Siedliszczu.

Ordynacje przeprowadzili: bp Mieczysław Czajko, prezbiter naczelny i prezb. Kazimierz Sosulski, ówczesny prezbiter okręgu wschodniego.

Ordynacje w okręgu południowym

Skawina

W niedzielę 18.02 br. odbyła się ordynacja na diakona br. Jacka Orłowskiego. Ordynację przeprowadzili: prezb. Ryszard Wołkiewicz, prezbiter okręgu południowego i prezb. Piotr Nowak, pastor miejscowego zboru.

Wodzisław

W niedzielę 11.03 br. odbyła się ordynacja na diakona i wprowadzenie w urząd pastora br. Arkadiusza Krzywodajcia. Ordynację przeprowadzili: prezb. Zdzisław Józefowicz, zastępca prezbitera naczelnego i prezb. Ryszard Wołkiewicz, prezbiter okręgu południowego.

Olkusz

W niedzielę 11.03 br. odbyła się ordynacja na diakona i wprowadzenie w urząd pastora br. Daniela Wołkiewicza. Ordynacje przeprowadzili: prezb. Zdzisław Józefowicz, zastępca prezbitera naczelnego i prezb. Ryszard Wołkiewicz, prezbiter okręgu południowego

Gorlice

W niedzielę 25.03.br. odbyła się ordynacja na prezbitera pastora miejscowego zboru, diak. Krzysztofa Szatkowskiego. Ordynację przeprowadzili: prezb. Ryszard Wołkiewicz, prezbiter okręgu południowego (z upoważnienia Prezbitera Naczelnego) i prezb. Alfred Richter.

Ordynowanym życzymy wiele Bożego błogosławieństwa w dalszej pracy dla Pana.

The Maranatha Sanctuary Choir

W dniach 20 - 25.03.2001 r. w okręgu centralnym (woj. mazowieckie i łódzkie) naszego Kościoła gościł chór The Maranatha Sanctuary Choir z Decatur, Illinois, U.S.A, który jest agendą zboru Maranatha Assembly of God (Zbory Boże). Chór rozpoczął działalność w 1980 roku dając wiele koncertów m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Anglii i Polsce. Chór liczy około 80 osób z tego do naszego kraju przyjechało 35.

Podczas tego tournee odbyło się 10 koncertów: w Warszawie, Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Kutnie i Wyszkowie. Salami koncertowymi były: hala sportowa, kościół rzymskokatolicki, kościół ewangelicki, sala w katolickim liceum prowadzonym przez Salezjanów, sala gimnastyczna w liceum ogólnokształcącym, Dom Kultury, kina i oczywiście kaplice naszego Kościoła. W trakcie trwania programu, między pieśniami, wykonawcy dzielili się krótkimi świadectwami, co Jezus Chrystus uczynił w ich życiu. Podczas każdego koncertu Słowem Bożym służył pastor Doug Lowery, którego tłumaczem był br. Arkadiusz Delik (sprawca wraz z żoną Donną, przyjazdu zespołu do Polski). Przed swoją służbą w Kutnie, zespół zagościł także na kilka minut w audycji lokalnego radia Boss. Obliczyliśmy, że na wszystkich spotkaniach muzycznych razem było ok. 7000 osób. Można było zauważyć, że większość z słuchających została pobłogosławiona, doświadczając duchowego oddziaływania. Wielu też zadeklarowało zawierzenie Chrystusowi i zmianę swojego życia.

Muzyka chóru, była mieszanką wielu odmian muzyki gospel - współczesnej, tradycyjnej, czarnej, spiritual. Wszystko artystycznie było wspaniale przygotowane i zaaranżowane pod czujnym okiem dyrektora i dyrygenta chóru pastora Steve McElyea (byłego muzyka klawiszowego zespołu Phila Collinsa, Stinga i Whitney Houston). Na wszystkie spotkania wstęp był wolny, a muzycy przyjechali do Polski na własny koszt.

Teraz możemy tylko czekać, kolejnego przyjazdu (czwartego) na koncerty do naszego kraju tak znakomitego chóru i myślę, że większa liczba zborów będzie chciała zaangażować się w organizację na swoim terenie ewangelizacyjnych spotkań przy muzyce The Maranatha Sanctuary Choir. A warto wykorzystać i tę formę przekazywania ewangelii. (Mariusz Bartosik)

Artykuł jest własnością redakcji Miesięcznika "Chrześcijanin".
Przedruk dla celów komercyjnych możliwy jest po uzyskaniu zgody redakcji oraz podaniu źródła.
Do początku strony